Om tidningen

Industritidningen Ytforum tar upp aktuella ämnen inom bland annat ytbehandling, korrosion, slitage och miljö. Tidskriften vänder sig till bland annat ytbehandlare, konstruktörer, tekniker och inköpare. Ämnesområden som behandlas är bland annat varmförzinkning, kemisk- och elektrolytisk ytbehandling, pulver- och våtlackering, målning samt blästring.


Målgrupper är även bil- och färgindustrier, nyckelpersoner inom yrkesinspektionen, miljö- och hälsoskyddsnämnder, länsstyrelser, tekniska skolor, konstruktörer samt inköpare.

Ytforum kommer ut 8 gånger om året med aktuell information om bland annat galvanoteknik, lackering, varmförzinkning, ytskydd, slitage och korrosion.

 

Tidskriften är intresseorgan för:

Senaste numret

Nr 1 • 2018